Sklep
/
Regulamin sklepu
Regulamin sklepu internetowego E.Leclerc

Regulamin sklepu internetowego leclercdrive-raciborz.pl

1. www.leclercdrive-raciborz.pl jest usługą opartą na asortymencie  E.Leclerc Racibórz. Właścicielem sklepu jest Racibórzdis  Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa35 . NIP 7831672912 Regon 301755607 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000387486 , kapitał zakładowy 50 000 pln. Adres poczty elektronicznej sklepu: drive24.raciborz@leclerc.net.pl    nr telefonu 32 459 44 96

2. Realizacja sprzedaży w sklepie www.leclercdrive-raciborz.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie www.leclercdrive-raciborz.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

3. Z oferty www.leclercdrive-raciborz.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

4. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:

 • dostęp do Internetu
 • komputer lub inne urządzenie z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 lub wyższą, Firefox 3.6 lub wyższą
 • rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1280x1024
 • zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer
 • komputer lub inne urządzenie  klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" włączoną obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS 

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

6. W www.leclercdrive-raciborz.pl  płatność za zakupy można dokonywać w następujący sposób:

 • przelewem bankowym (online)

Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Prosimy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu. Ewentualne koszty związane z dokonaniem płatności za pośrednictwem banku obciążają Klienta.

7. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00
 • w soboty w godzinach od 8.00 do 20.00

    Nie realizujemy zamówień kiedy sklep jest zamknięty, w następujące dni:

 • Nowy Rok
 • Święto Trzech Króli
 • Wielkanoc
 • Poniedziałek wielkanocny
 • Święto Pracy
 • Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • Zielone Świątki
 • Boże Ciało
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Wszystkich Świętych
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)
 • Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)

Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu.

8. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka" pod zdjęciem artykułu. Wybór opcji „dodaj do koszyka” nie rodzi po stronie Klienta zobowiązań. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku  „Kupuję zawartość koszyka – odbiór osobisty”. Złożenie zamówienia jest możliwe po potwierdzeniu przez Klienta, iż zapoznał się z istotnymi informacjami zaprezentowanymi w witrynie sklepu.

9. Aby sprawdzić dostępność produktów ultra świeżych należy wcześniej zalogować się na swoje konto. 

10. Klient składając zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów wykonania umowy sprzedaży. . Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres drive24.raciborz@leclerc.net.pl

11. Klientów korzystających z usług sklepu www.leclercdrive-raciborz.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

12. Zamówienia będą gotowe do odbioru w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia nie mniejszym niż trzy godziny.

13.  W związku z tym, iż sklep www.leclercdrive-raciborz.pl jest usługą opartą na asortymencie marketu E.Leclerc Racibórz, asortyment (także pod względem ilościowym) oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Pracownik sklepu przed przyjęciem zamówienia do realizacji informuje Klienta o braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z uwagi na brak danego produktu czy zamówionej ilości, jak również informuje o zmianie ceny produktu. W takim wypadku, Klient podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, zamiana zamówionego artykułu na jego odpowiednik, lub anulowanie całości zamówienia). Zgoda Klienta na częściową realizację zamówienia, stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez pracownika sklepu.

14. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną

15. Klient ma prawo anulować zamówienie (drogą elektroniczną lub telefoniczną) nie później niż 3 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia.  Późniejsze anulowanie zamówienia traktowane jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

16. Koszt przygotowania zamówienia jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Po akceptacji przez Klienta kosztu przygotowania zamówienia poprzez wybór opcji „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” koszt ten jest obowiązujący. Sklep ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziału wagowego

Opłata za  uzależniona jest od:

 • wagi - w przypadku przekroczenia wagi o 40 kg w działach NAPOJE, PŁYNY-OLEJE SAMOCHODOWE, za każde rozpoczęte 10kg naliczana jest opłata w wysokości 4zł. Opłata za wagę dotyczy wyłącznie asortymentu z działów NAPOJE i PŁYNY-OLEJE SAMOCHODOWE.

17. Pakowanie produktów – opłata recyklingowa.

Zgodnie z Dz. U. z 2019 r. poz. 1579, od 1 września 2019 r. torby na zakupy z tworzyw sztucznych ostały objęte opłata recyklingową.

Opłacie nie podlegają tzw. „zrywki” – torby o grubości poniżej 15 mikrometrów, służące do pakowania żywności luzem np. mięso, owoce, warzywa, pieczywo, ryby, nieposiadającej swoich opakowań.

W związku z powyższym do każdego zamówienia zostanie doliczona opłata w wysokości 0.69 zł pomnożona o ilość reklamówek, które zostaną dodane do zamówienia.

System wyliczy orientacyjnie zapotrzebowanie na reklamówki. Jeżeli zamówienie spakujemy w mniejszą ilość reklamówek pomniejszymy koszt zamówienia o niewykorzystane reklamówki. W przypadku płatności online nadpłatę zwrócimy na konto.

18. W przypadku nie pojawienia się Klienta w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami przygotowania nie zrealizowanego zamówienia, a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej transakcji stała się niemożliwa (kwiaty, mrożonki itp.) - również kosztami tych artykułów.

19. www.leclercdrive-raciborz.pl realizuje wyłącznie zamówienia złożone przez Klientów przestrzegających zasad niniejszego regulaminu złożonych na prawidłowo wypełnionym formularzu oraz potwierdzone telefonicznie. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po spełnieniu wszystkich wymogów wynikających z przepisów prawa.

20. Łączna cena zamówionych towarów równa jest sumie cen artykułów jednostkowych objętych zamówieniem oraz opłacie za przygotowanie zamówienia Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. 

21. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, Klient zobowiązany jest uprzednio o tym poinformować podczas składnia zamówienia.

22. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji w miejscu siedziby Sprzedawcy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.

23. www.leclercdrive-raciborz.pl zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.

24. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, zakupy będą przygotowane bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

25. W razie niezgodności przygotowanej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę..

26. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z cenami sprzedaży obowiązującymi w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

27. W www.leclercdrive-raciborz.pl odbiór zamówionego towaru przez Internet, odbywa się osobiście w specjalnie oznaczonym miejscu (Drive) przy sklepie E.Leclerc Racibórz. 

28. Klient ma prawo odstąpienia od umowy (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 30 regulaminu) w terminie 14 dni od dnia następnego przypadającego po dniu otrzymania przesyłki przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. terminie. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia do umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24.06.2014 r.), WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy dostarczyć zwracany produkt na własny koszt w stanie niezmienionym do rzeczywistego sklepu – do Punktu Obsługi Klienta wraz z oryginalnym dokumentem sprzedaży. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.- od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

29. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia :

o   Jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o   Są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter , zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

o   Są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

o   Jest dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism.

30. www.leclercdrive-raciborz.pl jest obowiązany przekazać towar bez wad. W razie niezgodności towaru z umową w celu dokonania reklamacji należy zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę dołączając do pisemnej reklamacji dokument sprzedaży i reklamowany produkt. W celu zgłoszenia reklamacji można skorzystać z formularza ZGŁOSZENIA REKLAMACJI. Zgłoszona reklamacja obejmująca oświadczenie o obniżeniu ceny, żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

31. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie a dowodem jej załatwienia będzie podpis klienta w dokumentach reklamacyjnych marketu.

32. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.

33. www.leclercdrive-raciborz.pl informuje, że nie udziela gwarancji. Informacja o ewentualnej gwarancji udzielonej przez podmioty trzecie dostępna jest za pośrednictwem platformy zakupowej po dokonaniu przez Klienta kliknięcia właściwego linka umieszczonego przy danym produkcie. Zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach gwarancja może być przeznaczona wyłącznie dla Klientów będących konsumentami.

34. Podczas rejestracji zamawiający może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę, jak również na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez zaznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym.
Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

35. Wszystkie składniki wizualne lub dźwiękowe (tekst, muzyka, obraz, ilustracja, zdjęcia, animacje...) witryny www.leclercdrive-raciborz.pl są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej, zastrzeżonymi w całym świecie. Każda reprodukcja całkowita lub częściowa witryny www.leclercdrive-raciborz.pl jest zabroniona, a każde fałszowanie będzie sankcjonowane na podstawie Prawa Własności Intelektualnej. W konsekwencji, Klientowi łączącemu się z witryną zabrania się kopiowania i pobierania całości lub części jej składników, w tym również jej składników okazjonalnych. Każde łącze hipertekstowe przekierowujące do witryny www.leclercdrive-raciborz.pl jest formalnie zabronione, bez wyraźnej autoryzacji Sklepu.

36. Postanowienia zawarte w punktach: 29, 30 i 31 niniejszego regulaminu  znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku nabywania towarów przez klientów będących konsumentami.

37. Towary prezentowane na stronach witryny www.leclercdrive-raciborz.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

38. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów, również Ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

39. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

40. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

41. PROMOCJA na zakupy  w terminie 22.03.2021do 03.04.2021 - rabat do całego zamówienia w wysokości 5% z wyłączeniem alkoholi. Rabat zostanie naliczony na kasie a różnica zwrócona na konto po zrealizowaniu zamówienia.  

 Mechanizm działania promocji:

- złożenie zamówienia na stronie www.leclercdrive-raciborz.pl z terminem odbioru 22.03.2021do 03.04.2021.

- sprzedawca podczas kompletacji w terminie obowiązywania promocji nalicza rabat w wysokości 5% na wszystkie produkty (z wyłączeniem alkoholi) z zamówienia złożonego przez stronę www.leclercdrive-raciborz.pl

- odbiór zamówienia w umówionym terminie przez Klienta

- zwrot środków na konto Klienta powstałych w wyniku promocji

Promocja obejmuje wszystkie produkty dostępne na stronie  www.leclercdrive-raciborz.pl z wyłączeniem produktów alkoholowych. 

42. Dane osobowe

Administrator danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka  Racibórzdis  Sp. z o.o., ul. Opawska 45, 47-400 Racibórz, NIP 7831672912

2. Pani/Pana dane osobowe zbierane są wyłącznie od Pani/Pana, podczas rejestracji konta użytkownika, dokonywania zakupów w sklepie internetowym, jak również korzystania z innych funkcjonalności naszego sklepu, w tym także poprzez zapisywane w przeglądarce pliki cookies.

Podstawa prawna przetwarzania danych

1. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jak również Pani/Pana dobrowolnie wyrażona zgoda.

Zbieranie danych, zakres i cel ich przetwarzania

1. W celu rejestracji, dokonania zakupu artykułów niezbędne jest podanie następujących danych osobowych, które administrator danych wykorzysta w celu realizacji zamówienia i usług powiązanych: 

a. dane osoby zamawiającej – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, 

b. dane odbiorcy – imię, nazwisko, nr telefonu,

c. w zależności od ustawień przeglądarki administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator. Powyższe informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii,

d. w przypadku rejestracji - login oraz hasło,

e. w przypadku gdy dokonuje Pani/Pan zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wyrażając przy tym chęć uzyskania faktury VAT – numer NIP.

2. Dane, które zbieramy wykorzystujemy tylko i wyłącznie do:

a. realizowania zamówień sprzedaży i w celu wywiązania się przez nas ze zobowiązań umownych (np. kontakt w sprawie zamówienia, rozpatrzenie reklamacji),

b. zarządzania relacjami biznesowymi, w tym świadczenia usług gwarancyjnych, przetwarzania płatności, na potrzeby rachunkowości, audytów, fakturowania i egzekwowania należności,

c. wysyłania materiałów handlowych/reklamowych - pod warunkiem uzyskania Pani/Pana wyraźnej zgody.

Przekazywanie danych

1. Nie przekazujemy żadnych pozyskanych danych do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Pani/Pana dane osobowe, wykorzystywane są tylko w celu realizacji zlecenia. 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami administrator danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie i/lub w naszym imieniu, np. naszym pracownikom i współpracownikom, firmie hostingującej sklep, kierowcom – jeżeli musimy użyć firmy zewnętrznej do dostarczenia naszych produktów, podwykonawcom naszych usług, 

3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe możemy przekazać również podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, ale tylko gdy wystąpią z żądaniem o dostęp w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Przechowywanie danych

1. Administrator danych przechowuje przekazane w zamówieniu dane w swoich systemach informatycznych i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i umownych, lecz maksymalnie przez okres 7 lat. Wyjątkiem są przypadki, rejestracji w serwisie – w tym przypadku administrator danych przechowuje dane, do czasu cofnięcia zgody przez Panią/Pana i gdy może to być konieczne do ochrony interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów.

Prawa osób fizycznych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych do nowego administratora, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz skorzystania z innych praw, w tym prawa do: 

a. uzyskania wyczerpującej informacji na temat Pani/Pana danych, które przetwarza administrator danych, 

b. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych przekazanych przez Panią/Pana,

c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Pani/Pana dotyczące, 

d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,

f. usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

g. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

2. W każdej chwili może Pani/Pan również skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

Inspektor ochrony danych

1. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych. Inspektorem ochrony danych jest p. Krystian Erens. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/ Pan skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość e-mail na adres mailowy: e.leclerc@infomania.pl lub listownie pisząc na adres administratora danych. 

2. W każdej chwili, kiedy ma Pani/Pan wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, które odpowie na wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych.

Krystian Erens
Inspektor Ochrony Danych
  

 mobile: +48 792 700 993

www: https://infomania.pl

Infomania.pl Sp. z o. o. 62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117, NIP: 9721251004, REGON: 302822837, KRS: 0000523627 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN (wpłacony w całości).  

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

1. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu dopasowania zawartości strony do preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób nie wpływa na Pani/Pana dane.

Informacje końcowe

1. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy i spełnienia warunków zamówienia.